Tôi cũng chỉ là một bà mẹ của hai cô công chúa nhỏ. Tôi luôn muốn dành mọi thứ TỐT NHẤT cho con của mình. Càng tìm kiếm tôi càng tin rằng "Ba mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của con cái, trường học lớn nhất của mỗi người là giáo dục trong gia đình "

Và làm mẹ là cả một hành trình không hề dễ dàng chút nào.

LÀM MẸ LÀ CÔNG VIỆC KHÔNG LƯƠNG

NHƯNG RẤT NHIỀU PHẦN THƯỞNG