Archive

Category Archives for "Sức khỏe"

7 bài tập tăng cường đáng kể thị lực của trẻ

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nó giúp chúng ta quan sát mọi sự vật xung quanh ta để cảm nhận cuộc sống sâu xắc hơn. Đó cũng chính là tài sản tuyệt vời và là nét riêng của cả khuôn mặt.

Thế nhưng ở nơi phồn hoa đô thị tình trạng các trẻ em mắc các tật cận thị, loạn thị, đang diễn ra rất phổ biến. Vậy chúng ta phải làm thế nào để giúp trẻ tăng cường thị lực? Bài viết này sẽ giúp bạn. Continue reading