Archive

Category Archives for "Nuôi dạy con"

Các phương pháp nuôi dạy con, là sự phát triển, sức khỏe và dinh dưỡng dành cho thai nhi; giai đoạn trẻ từ 0-1 tuổi; 1-3 tuổi; 4-6 tuổi;……

10 điều quan tâm trong việc giáo dục ngôn ngữ cho trẻ nhỏ

Ngôn ngữ là công cụ để giao tiếp. Nó kích thích sự phát triển trí tuệ đặc biệt với trẻ nhỏ bởi nó thể hiện suy nghĩ và tư duy của con người. Việc phát triển ngôn ngữ sẽ là tiền đề phát triển các môn học khác như văn học, ngoại ngữ, toán học,mỹ […]

Xem chi tiết