Archive

Category Archives for "Phương pháp nuôi dạy con"

Các phương pháp giáo dục sớm, nuôi dạy con tự chủ

10 điều quan tâm trong việc giáo dục ngôn ngữ cho trẻ nhỏ

Ngôn ngữ là công cụ để giao tiếp. Nó kích thích sự phát triển trí tuệ đặc biệt với trẻ nhỏ bởi nó thể hiện suy nghĩ và tư duy của con người. Việc phát triển ngôn ngữ sẽ là tiền đề phát triển các môn học khác như văn học, ngoại ngữ, toán học,mỹ […]

Xem chi tiết